+48 223 783 000
 +48 222 501 288   biuro@loginex.pl
spedycja drogowa

Transport krytyczny - ekspresowy


 
Dla klientów wyznających regułę „Czas to pieniądz” oferujemy usługi Express. Przewóz wykonywany jest dedykowanym autem o ładowności od 1,5 t do 24t. Pozwala to na szybką realizację zlecenia wraz z gwarancją utrzymania terminu dostawy. Nad całością procesu czuwa doświadczony dyspozytor z dostępnością 24/h. Obsługujemy branżę FMCG, Automotive, HIGH-TECH i inne.

Transport Eventów i wystaw


Oferujemy transport Eventów i wystaw. Dysponujemy autami pozwalającymi spełnić wszystkie wymagania klientów. Gwarantujemy wysoką jakość oferowanych przez Nas usług. Mieliśmy okazje wielokrotnie obsługiwać imprezy masowe z udziałem gwiazd światowego Show-biznesu odbywające się na terenie naszego kraju i Europy.

Transport ADR


 
Świadczymy usługi przewozowe każdej kategorii ładunków niebezpiecznych (transport ADR). Wszystkie naczepy są odpowiednio wyposażone, a kierowcy są adekwatnie przeszkoleni. Każdy transport ADR jest realizowany w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
 
Jednym z najtrudniejszych do zorganizowania rodzajów spedycji drogowej, ze względu na obowiązujące normy i wymagania, jest transport ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Jest to przewóz materiałów sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Potocznie stosowana nazwa (transport ADR) odnosi się do międzynarodowej konwencji ratyfikowanej przez Polskę w 1975 roku.

Konwencja ta przedstawia szczegółową klasyfikację wszelkich substancji uznawanych za niebezpieczne, czyli takich, które posiadają właściwości szkodliwe dla ludzi, środowiska czy też mienia. Oznacza to, że w przypadku nieprawidłowego magazynowania lub transportu takiego towaru można spowodować pożar lub wybuch bądź też narazić na szkody środowisko naturalne oraz zdrowie lub nawet życie człowieka.

Do obowiązków przewoźnika należy zagwarantowanie, że osoba przewożąca towar typu ADR posiada odpowiednie kwalifikacje oraz dbałość by pojazd, którym będzie przewożony ładunek spełniał wszelkie wymogi techniczne. Jako firma dokładamy należytych starań, by oferowana flota spełniała wszystkie normy. Po stronie kierowcy z kolei leży obowiązek zweryfikowania wszystkich niezbędnych dokumentów i oznakowania pojazdu. To właśnie kierowca ponosi w największym stopniu odpowiedzialność za załadunek, transport i rozładunek materiałów niebezpiecznych. Dlatego zdajemy się na doświadczenie naszych kierowców dbając jednocześnie o jakość ich szkolenia w tym zakresie.

Tag: