+48 223 783 000
 +48 222 501 288   biuro@loginex.pl
spedycja drogowa

Transport Less Than Truckload


Wiele zadań realizowanych przez spedycję drogową nie wymaga transportu całopojazdowego. Często wykorzystać można formę przewozu polegającą na współdzieleniu przestrzeni ładunkowej z innymi odbiorcami usługi transportowej. Taka forma spedycji drogowej nosi nazwę Transport Less than truckload (transport LTL). Wykorzystując Less than truckload (Transport LTL) koszt dzielony jest pomiędzy kilku zleceniodawców, dzięki czemu ta forma spedycji drogowej jest przyjazna dla budżetu. Dzięki optymalizacji załadunku i skrupulatnemu planowaniu transportu koszty są minimalizowane. Dobrze zorganizowana, profesjonalna spedycja drogowa umożliwia osiągnięcie możliwie niskich kosztów ponoszonych przez zleceniodawcę usługi transportowej. 
 
Transport LTL jest sprytną i ekonomiczną usługą spedycji drogowej dla przedsiębiorstw potrzebujących transport pomiędzy 1 kg a 1000 kg. Zwyczajowo usługa transportowa Less than truckload (LTL) jest idealna do załadunków w przedziale od jednej do siedmiu palet. Stanowi łatwiejszą i najbardziej efektywną kosztowo metodę przewozu dla firm, które nie potrzebują transportu całopowierzchniowego (FTL).

Ogólna charakterystyka floty transportowej Loginex dla przewozów niepełnopojazdowych (transport LTL):

Spedycja drogowa na ternie Polski i spedycja drogowa na terenie Unii Europejskiej naczepami oferującymi przewóz w temperaturze kontrolowanej. Wśród nich znajdują się między innymi:

- naczepy typu double deck pozwalające zabrać 66 euro palet;

- naczepy hakówki;

- naczepy z podwójną temperaturą.

 

Usługi transportowe realizowane są również naczepami bez kontrolowanej temperatury:

- naczepa mega - 3 metry wysokości;

- naczepa firanka 2,7 metra;

- naczepa otwarta typu platforma;

 

Posiadamy ubezpieczenie do 1 mln Euro, co umożliwia bezstratny transport różnego rodzaj newralgicznych, kosztownych towarów, jak na przykład tytoń, alkohol, RTV, AGD.

Dla mniejszej ilości towaru oferujemy serwis Groupage. Dzięki dobrze dobranej siatce połączeń, jesteśmy w stanie sprawnie dostarczyć ładunek w serwisie drobnicowym. Konsolidowanie przesyłek minimalizuje koszty zachowując jednocześnie relatywnie krótki czas przewozu.

Korzyści stosowania spedycji drogowej w modelu Less than truckload (Transport LTL)

Efektywność kosztowa usług transportowych

Przewóz z wykorzystaniem spedycji drogowej w modelu LTL umożliwia współdzielenie kosztu pomiędzy wielu zleceniodawców transportowych. Usługodawca płaci jedynie za przestrzeń transportową, jaką wykorzystuje. Dodatkowo przewóz jest optymalizowany. Stanowi najefektywniejszą kosztową formę przewozu.

 
 

Negocjowanie ceny usług transportowych

Przewóz w charakterze LTL umożliwia zawieranie stałych umów przewozowych i ustalanie preferencyjnych stawek do długoterminowych zleceń przewozowych. Przy zawarciu stałej umowy nie ma konieczności każdorazowej negocjacji przy każdym przewozie. Pozwala to zminimalizować czas poświęcany na składanie zleceń do spedycji drogowej, tym samym ograniczyć koszty funkcjonoawnia przedsiębiorstwa. 


Stała informacja o lokalizacji ładunku

Dzięki inteligentnemu systemowi śledzenia przesyłki i doświadczeniu naszego zespołu, możesz mieć pewność, że Twój ładunek zostanie podjęty, będzie transportowany i dostarczony szybko i precyzyjnie. Nasi spedytorzy czuwają nad każdym etapem w procesie przewozu. Profesjonalna spedycja drogowa posiada niezbędne narzędzia do monitorowania procesu. Należą do nich min. systemy monitorowania GPS. Każdy kierowca może liczyć na wsparcie ze strony zespołu, tak by jego przejazd był optymalny czasowo i kosztowo.

 transport ltl - spedycja drogowa
 

Profesjonalna spedycja drogowa dla Małego i Średniego Biznesu

Możliwości wnoszone przez usługi transportowe w tym charakterze otwierają możliwość korzystania z profesjonalnej spedycji drogowej nawet dla małych i średnich firm, poszukujących usług przewozowych dla nawet małych przesyłek.

 

Niskoemisyjność środowiskowa

Transport LTL jest zoptymalizowany pod kątem wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Spedycja drogowa działająca w tym modelu jest najmniej emisyjna. Dzięki optymalizacji tras i wykorzystania przestrzeni ładunkowej ilość pojazdów jest ograniczana do minimum, dzięki czemu redukowana jest emisja szkodliwych gazów i pyłów cieplarnianych.

 


Tag: